Insurans Deposit Dari FBS

On Sep 12, 2013 | In Featured | by myfbs

ms_insurance

Impian semua pelabur kini telah menjadi kenyataan : Anda boleh berdagang tanpa menanggung kerugian! Hanya dengan tawaran unik FBS boleh anda dapatkan semual 100% deposit anda sekiranya anda MC.

FBS adalah satu-satunya broker di dunia yang menjamin urusniaga pulang modal.

Anda boleh berdagang dengan penuh keyakinan bahawa FBS akan mengembalikan deposit anda jika anda kerugian.

Program insuran FBS adalah sangat fleksibel di mana anda boleh menentukan sendiri peratusan deposit anda yang ingin diinsurankan (10% to 100%).

Cubalah sekarang!

Contoh:

Deposit anda adalah 1000usd
Anda menginsurankan 70% dari modal anda (700usd)
FBS akan membayar anda kembali 700usd yang diinsurankan anda apabila berlaku sesuatu dan anda telah melakukan dagangan sebanyak 84 lot.

Terma dan Syarat
 • Jumlah minimum insuran: $ 100
 • Jumlah maksimum yang diinsurankan : tidak terhad
 • Untuk mendapat bayaran gantirugi dari FBS, 2 syarat utama harus dipenuhi – pelanggan harus berdagang sejumlah Volume (lots) (bergantung kepada jumlah dana yang diinsurankan) dan syarat insuran telah dipenuhi
 • Syarat insuran telah dipenuhi ialah, dimana baki balance 10% atau kurang dari jumlah yang diinsurankan
 • Akaun yang diinsurankan memiliki spreap 1 pip lebih untuk semua alat
 • Tidak ada had waktu untuk mengumpulkan jumlah Volume (lots) yang tertentu sesuai perjanjian
 • Jika pelanggan berdagang kurang dari 50% jumlah volume yang ditentukan, maka kelayakan dalam promosi ini dibatalkan dan jumlah lot yang diinsurankan juga hangus.
 • Jika pelanggan telah mencapai 50% atau lebih dari jumlah volume yang diperdagangkan,  maka jumlah dana dari yang diinsuransikan akan dikembalikan dengan beberapa syarat seperti berikut :
  • Jika pelanggan mencapai 50% hingga 70% dari jumlah volume yang ditentukan maka gantirugi yang dibayar adalah 30% dari jumlah dana yang di insurankan
  • Jika pelanggan mencapai 71% hingga 90% dari jumlah lot yang ditentukan, maka gantirugi yang dibayar adalah 40% dari jumlah dana yang diinsurankan
  • Jika pelanggan mencapai 91% hingga 99% dari jumlah lot yang ditentukan, maka gantirugi yang dibayar adalah 50% dari jumlah dana yang diinsurankan
 • Jika pelanggan membuat deposit di Akaun tradingnya setelah pengaktifan promosi ini, pelanggan masih mempunyai kesempatan untuk meningkatkan jumlah nilai insurannya.
 • Perubahan nilai insuran menjadi lebih kecil tidak dibenarkankan.
 • Pelanggan dapat melakukan pengeluaran dana dari akaun yang diinsurankan, dengan syarat dana yang ada dalam akaun setelah pengeluaran dibuat tidak boleh kurang dari jumlah dana yang diinsurankan
 • Pada saat jumlah volume yang ditentukan tercapai, pelanggan harus menghubungi Suport untuk membatalkan perubahan penambahan spread 1pip.
 • Pada saat terjadi kehilangan dalam berdagang, pelanggan harus segera menghubungi support kami untuk memeriksa sama ada memenuhi atau tidak terma dan syarat promosi.
 • Dana insuran akan diberikan kepada pelanggan dalam tempoh 2 hari bekerja, setelah syarat-syarat promosi dipenuhi.
 • Pelanggan memiliki hak untuk membatalkan insurans bila-bila masa saja. Dalam hal ini, nilai Insuran tidak akan dibayar (samaada keseluruhannya mahupun sebahagian)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buka Akaun

Like Us